Į pradžią Spausdinti

Letas Palmaitis
 
Eurazija valdžios skandalų veidrodyje
 
Kaina: 3,61 Eur
ISBN9955-497-45-9
Leidėjas: Ciklonas
2004
Puslapių skaičius: 98
Formatas: A5

Apybraiža analizuoja eurazinę Rusijos ideologiją, jau įgavusią politines formas ir pretenduojančią tapti oficialiąja. Mažai žinoma, kad jau kelinti metai Rusijos Generalinio Štabo Karo Akademija palaiko eurazinio sąjūdžio vadovo Aleksandro Dugino neobolševikinę rasistinę geopolitinę doktriną, pagal kurią Rusija turinti suvienyti Eurazijos kontinentą kovai prieš JAV. Dugininkai tikisi pasinaudoti antiglobalistiniais sąjūdžiais bei Vokietijos kairiųjų politikų ir pramonininkų prorusiškomis nuotaikomis, kad galėtų savo naudai politiškai perdalyti tarpines valstybes (Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Rumuniją, Bulgariją, Vengriją, Čekiją, Slovakiją), kurių nepriklausomybę palaiko JAV. Todėl Rusija neprieštarauja ES plėtrai, bet prieštarauja NATO plėtrai. L.Palmaičio apybraižoje atskleistos eurazinės ideologijos bei jos atitikmens Lietuvoje šaknys, ardomoji eurazininkų veikla Lietuvoje, Lietuvos ir Lenkijos vienybės reikšmė, krikščionišku aspektu nagrinėjamas eurazininkų niekinamas liberalizmas. Apybraiža leidžiama lietuvių ir lenkų kalbomis Lietuvos ir Lenkijos gynybinei vienybei skatinti. Skiriama plačiam skaitytojų ratui, politinių ir visuomeninių sąjūdžių vadovams, Vilniaus, Suvalkų, Punsko kraštų gyventojams.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“