Į pradžią Spausdinti

Algis Žvirblis
 
Rinkovados analizės principai ir metodologija
 
Kaina: 8,01 Eur
ISBN9955-497-83-1
Leidėjas: Ciklonas
2005
Puslapių skaičius: 208
Formatas: A5

Monografijoje nagrinėjami įmonės rinkovados sistemos efektyvumo analizės principai ir metodai remiantis rinkovados uždavinių formalizacija ir išplėtota vadybinės ekonomikos teorija.
 
Šio leidinio akcentai – prekės naudingumo, jos vartojamųjų savybių ir konkurencingumo vertinimo teorija, makroaplinkos elementų matematiniai modeliai, rinkovados sistemos funkcionavimo efektyvumo ir valdymo schemų analizės principai bei metodai, stimuliacijos priemonių veiksmingumo vertinimas. Tai iš esmės sudaro perspektyvinės elektroninės rinkovados sistemos, įtraukiamos į bendrąją verslo valdymo sistemą, algoritmizacijos teorinį pagrindą. Išskirtinai nagrinėjamas transporto paslaugų vertingumas, suformuluoti principiniai modeliai, taikytini transporto paslaugų bei sistemų konkurencingumo ir jų rinkovados efektyvumo analizei. Skirta mokslo darbuotojams, įmonių vadovams ir vadybininkams, doktorantams, magistrantams.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“