Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Ilona Skačkauskienė,
Laima Šapalienė
 
Mokesčiai. Uždavinynas
 
Kaina: 3,00 Eur
ISBN9955-519-32-0
Leidėjas: Ciklonas
2004
Puslapių skaičius: 52
Formatas: A5

Šios praktikumų užduotys skirtos ekonomikos specialybių studentams, studijuojantiems „Mokesčių“ dalyką pagal neuniversitetinių studijų programą. Užduočių sąlygos parengtos pagal mokesčių įstatymų, jų komentarų, seminarų bei kitų šaltinių medžiagą. Pasikeitus mokesčių įstatymams bei tvarkomiesiems norminiams aktams, užduočių sąlygos gali neatitikti sprendimo dieną esančių įstatymų reikalavimų, todėl dėstytojas privalo apie tai informuoti studentus ir savo nuožiūra pakeisti sąlygą arba pateikti naują užduoties formuluotę. Leidinyje užduočių sąlygos sugrupuotos pagal mokesčių rūšis ir yra išdėstytos sunkėjančia tvarka, todėl studentai juos gali pasirinkti pagal savo žinių lygį ir spręsti ne tik auditorijoje, bet ir atlikdami savarankiškus darbus. Leidinyje nėra nurodyta, kurios sąlygos skiriamos darbui auditorijoje, kurios savarankiškam darbui - tegul tai būna dėstytojo ir studento pasirinkimas.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“