Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Regina Kurpavičitė
 
Medicinos terminų prancūzų - lietuvių kalbų žodynas
 
Kaina: 8,82 Eur
ISBN9955-695-11-0
Leidėjas: Ciklonas
2006
Puslapių skaičius: 252
Formatas: A5

Metodinė priemonė skirta biomedicinos srities aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių studijų studentams, įvairių sričių medikams, paramedikams, plačiajai visuomenei besidominčiai specialiąja medicinos literatūra prancūzų kalba.
 
Žodyną sudaro prancūziški medicinos terminai ir išsireiškimai, o greta – lietuviški atitikmenys dažniausiai vartojami medicininėje aplinkoje. Sumanymą parengti Medicinos terminų prancūzų – lietuvių kalbų žodyną paskatino tokio tipo žodyno reikalingumas biomedicinos srities kolegijų, universitetų studentams, paramedikams, medikams praktikams, besidomintiems specialiąja medicinos literatūra prancūzų kalba (prancūzų – lietuvių kalbų medicinos terminų žodyno nėra). Žodyno sudarytojos tikslas – ateiti į pagalbą studentams, medikams praktikams. Šiame žodyne biomedicinos krypties studijų studentai ir praktikai turėtų surasti svarbiausius medicinos terminų lietuviškus atitikmenis ir taip sutaupytų laiko. Suprantama, šis žodynas nėra tobulas, tačiau manau, jis bus naudingas mūsų visuomenei ir studijuojantiems mediciną studentams. Gal būt, reikliam skaitytojui jis pasirodys netobulas, tačiau dėl žodyno informatyvumo autorė neabejoja. Leidinį sudaro būtiniausi medicinos terminai ir išsireiškimai, apimantys įvairias medicinos sritis: chirurgiją, ginekologiją, oftalmologiją, pediatriją ir kt. Žodyną vartojant iškils paruošimo spragos, kils minčių, kaip lietuviškąją medicinos terminiją tobulinti ateityje – mielai priimsiu pataisymus. Nuoširdus ačiū recenzentams: VU prancūzų filologijos katedros vedėja humanitarinių mokslų doc. dr. Irinai Mikalkevičienei, VU romanų kalbų katedros dėstytojai Rūtai Beltytei, VŠĮ Panevėžio ligoninės gydytojai Audronei Janušauskienei. 2005/2006 m.m. socialinio darbo, kineziterapijos, odontologijos specialybių studentams frankofonams, padėjusiems sumaketuoti šį leidinį.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“