Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Olga Buckiūnienė
 
Finansų teorijos pagrindai
 
Kaina: 6,83 Eur
978-609-436-012-1
Leidėjas: Ciklonas
2011
Puslapių skaičius: 172
Formatas: A5

       Mokomoji knyga „Finansų teorijos pagrindai“ skirta kolegijų studentams. Autorės nuomone, dar nepakanka mokslinių leidinių apie finansų teoriją, todėl šia knyga galės pasinaudoti ir studijuojantys universitetuose finansus, buhalterinę apskaitą, verslo ekonomiką, draudimą, bankininkystę ir kitas ekonomikos sritis bei norintys pagilinti žinias apie pinigus, finansus, biudžetą, valstybės skolas, tarptautinius finansus. Rašydama mokomąją knygą, autorė naudojosi lietuvių autorių prof. V. Aleknevičienės, dr. E. Buškevičiūtės, G. Kancerevyčiaus, K. Levišauskaitės, R. Mituzienės, prof. A. V. Rutkausko, G. Rūškio, V. Vaškelaičio ir kt. darbais bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.
       Leidinį sudaro 7 skyriai ir literatūros sąrašas. Pirmoje dalyje „Pinigai ir vertybiniai popieriai“ galima sužinoti apie pinigų istorinę raidą ir Lietuvos pinigų atsiradimą, pinigų esmę, funkcijas. Šioje dalyje apibrėžti pinigų sistemos tipai, jų pasiūla bei paklausa, supažindinta su pagrindinėmis vertybinių popierių rūšimis. Antroje dalyje „Finansų kilmė“ pateikta finansų atsiradimo istorinė raida, jų kilmė, ir sąvokos apibūdinimas, finansų funkcijos bei finansų mokslo raida. Trečioje dalyje „Finansų sistema“ supažindinama su finansų sistemos grandimis, valdymo institucijomis, jų funkcijomis. Ketvirtoje dalyje „Biudžetas“ apibūdintas biudžetas ir jo istorinė raida, pateikta valstybės, savivaldybių ir nacionalinio biudžeto samprata. Penktoje dalyje „Kredito sistema ir finansų institucijos“ aprašyta bankų istorinė raida, jų vystymasis Lietuvoje, Lietuvos banko, bankų, Centrinės kredito unijos bei unijų veikla. Aprašytos naujos institucijos – mokėjimo įstaigos. Šioje dalyje labai trumpai pateikta draudimo samprata. Šeštoje dalyje „Valstybės skola ir jos valdymas“ yra pateikta valstybės skolos samprata, jos valdymas bei apibūdinta Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio skola. Septintoje dalyje „Tarptautiniai bankai ir finansai“ pristatytos pagrindinės pasaulio finansinės institucijos: Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio banko grupė, Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos centrinis bankas bei Europos centrinių bankų sistema. Kiekvienos temos pabaigoje yra savikontrolės klausimų, kurie suteikia galimybę skaitytojams pasitikrinti, ar išmokę ir supratę pateiktą temą.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“