Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Jolita Lubienė
 
Socialinių sistemų vadybos pagrindai
 
Kaina: 7,43 Eur
978-9955-880-38-7
Leidėjas: Ciklonas
2009
Puslapių skaičius: 204
Formatas: A5

        Vadybos mokslas tampa vis svarbesniu ne tik  ekonominės plėtros veiksniu, bet ir socialinių sistemų tyrinėjimų šaltiniu. Į organizaciją bandoma žvelgti kaip į socialinę sistemą, kurią sudaro žmonės ir jų grupės, sąveikaujančios tarpusavyje kompleksiniais ryšiais. Organizacija tyrinėjama kaip unikalių individų, savo darbe naudojančių įvairias technologijas ir besijungiančių į įvairias struktūras, visuma.
        Darbuotojo adaptacija organizacijoje analizuotina kaip du socializacijos ir individualizacijos procesai. Nemažai dėmesio skiriama organizacijos elgsenai – multidisciplinarinio pobūdžio tyrinėjimų sričiai, skirtai organizacijos, kaip gyvo, nuolat besikeičiančio organizmo kompleksinėms problemoms spręsti.
       Šios mokymo(si) priemonės tikslas – supažindinti socialinių mokslų studentus su socialine vadyba, kaip socialinių sistemų kūrimo, organizavimo ir valdymo procesu, kurio ašis – organizacija ir darbuotojas. Aktyviai domėdamiesi ir atlikdami praktines užduotis, pasieksite puikių rezultatų, nes sužinosite socialinės sistemos principus, organizacijos elgsenos pagrindus, palyginsite valdymo funkcijas ir vadovavimo stilius, susipažinsite su organizacijų kukltūra ir jų vertybėmis, bei įvertinsite organizacijų veiklos kokybę.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“