Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Romualda Truncienė ir kt.
 
Specialybės kalbos pratimai
 
Kaina: 7,33 Eur
978-9955-519-91-1
Leidėjas: Ciklonas
2009
Puslapių skaičius: 104
Formatas: A4

Specialybės kalba dėstoma daugelyje aukštųjų Lietuvos mokyklų. Teoriniai kalbos dalykai aiškinami įvairioje literatūroje, internete, tačiau trūksta pagal atskiras studijų kryptis praktikumams skirto leidinio. Ši specialybės kalbos pratimų knyga, parengta Vilniaus kolegijos Humanitarinių mokslų katedros dėstytojų, padės formuoti ir įtvirtinti studentų specialybės kalbos įgūdžius, dėstytojams - organizuoti praktikumus. Be to, skelbiama medžiaga gali praversti ir dėstytojams, dirbantiems kitose aukštosiose mokyklose. Pratimai parinkti atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduojamą programą ir Katedos patvirtintas specialybės kalbos programas.
Specialybės kalbos pratimų tekstai suskirstyti pagal studijų sritis (biomedicinos, meno studijų, socialinių mokslų ir technologijų) ir pritaikyti Kolegijoje dėstomoms programoms bei skirti įvairioms tarties, kirčiavimo, leksikos, morfologijos, sintaksės klaidoms taisyti, žinioms įtvirtinti.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“