Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Margarita Vilkonienė
 
Bendrojo išsilavinimo kokybė
 
Kaina: 4,22 Eur
ISBN9955-695-47-1
Leidėjas: Ciklonas
2007
Puslapių skaičius: 104
Formatas: A4

Pasauliui įžengus į XXI amžių, įvairių šalių visuomenės vis labiau siekia žinių kokybės. Vienok, šalia diskusijų apie švietimo, ugdymo ir išsilavinimo kokybę, pasaulyje vis rimčiau diskutuojama apie rimtą problemą – funkcinį neraštingumą, t.y. nepakankamus skaitymo, rašymo, skaičiavimo gebejimus, reikalingus spręsti kasdieninio gyvenimo problemas. Ugdymo bei bendrojo išsilavinimo kokybės problema Lietuvai tampa taip pat labai aktuali. Lietuvos švietimo politikoje vis daugiau dėmesio skiriama tiek švietimo, tiek bendrojo išsilavinimo kokybei. Skirtinguose lygmenyse sprendžiami skirtingo lygio klausimai, susiję su ugdymo ir išsilavinimo kokybe. Tačiau mokytojui tenka ypatingas vaidmuo, kadangi pastaruoju metu yra visuotinai pripažįstama, kad pagrindinis ir svarbiausias švietimo kaitos, mokyklos, visuomenės tobulinimo veiksnys yra pedagogas. Todėl drąsiai galima teigti, kad visuomenės bendrojo išsilavinimo kokybės problemas greičiausiai ir efektyviausiai gali išspręsti mokytojai kartu su mokiniais kasdieninėje veikloje. 0 tai reiškia tik viena – švietimo kokybės vadyba yra ne tik švietimo politikų, bet ir mokytojų veiklos objektas. Knygos skaitytojui – būsimam ar jau praktikuojančiam mokytojui pateikiami gana nesudėtingi, kiekvienam mokytojui prieinami bendrojo išsilavinimo kokybės valdymo būdai, tokie kaip: tinkamas ugdymo(si) tikslų bei uždavinių formulavimas; mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas; ugdymo(si) proceso koregavimas/tobulinimas; ugdymo proceso (kasdieninės veiklos) planavimas.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“