Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Rymantė Kondratienė
 
Želdiniai ir jų dizainas
 
Kaina: 6,54 Eur
ISBN9955-519-46-0
Leidėjas: Ciklonas
2005
Puslapių skaičius: 162
Formatas: A5

Šio leidinio paskirtis – kelti konkrečias želdinių ir jų dizaino specialistų kompetencijos, jų rengimo problemas, atsižvelgiant į visuomenės poreikius bei kultūros raidos tendencijas. Leidinys sudarytas iš Lietuvos ir užsienio autorių straipsnių. Juose nagrinėjamos želdynų tradicijos Lietuvoje, dekoratyviųjų augalų auginimo, želdynų įrengimo ir priežiūros problemos. Nemaža leidinio dalis skirta pedagoginiams specialistų rengimo klausimams. Mokslinių straipsnių autoriai yra iš Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Latvijos žemės ūkio universiteto, Botanikos instituto, Kauno kolegijos, Vilniaus kolegijos bei kitų institucijų. Straipsnių turinys orientuotas į želdinių ir jų dizaino specialistų rengimo bei profesinės kompetencijos tobulinimą ir yra aktualus koreguojant visuomenės bei šių specialistų rengimo kultūrą. Leidinio tikslas – keliant problemas ieškoti galimybių tobulinti želdinių ir jų dizaino specialistų rengimą bei koreguoti profesinę kompetenciją. Leidinio uždaviniai: - papildyti želdinių ir jų dizaino specialistų rengimui reikalingą literatūrą; - akcentuoti želdinių ir jų dizaino specialistų rengimo ypatumus, atsižvelgiant į socialinius poreikius; - ieškoti galimybių tobulinti želdinių ir jų dizaino specialistų profesinę kompetenciją tradicijos ir novatoriškumo sankirtos kontekste. Sprendžiant numatytus uždavinius bandyta telkti įvairių profesijų specialistus. Straipsnių autorių iškeltos problemos daugeliu atvejų atveria naujas paieškų sritis ir skatina skirti dėmesį želdynų kultūrai bei specialistų rengimui. Leidinys skirtas kraštotvarkos specialistams, mokslininkams, pedagogams, studentams. Tikėtina, kad leidinio populiarumui įtakos turės ne tik problematika, bet ir straipsnių santraukos anglų kalba

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“