Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Jonas Vėlyvis
 
Verslas pasaulio prekybos sąlygomis
 
Kaina: 9,55 Eur
ISBN9955-592-38-9
Leidėjas: Ciklonas
2004
Puslapių skaičius: 402
Formatas: A5

Studentams skirtame vadovėlyje pateikiama Lietuvos Respublikos įstojimo į Pasaulinę Prekybos Organizaciją (PPO) sąlygos. Vadovėlyje išlaikoma smedžiagos išdėstymo lygiagretumo principas, t. y. pateikiant PPO nuostatas, specialiai įdedama ir Lietuvos verslo aplinkos derinimo prie PPO (taig iir prie ES) reikalavimų procedūros, stojant į PPO. Dabar besimokantys verslininkauti ir praktikai jau galės, lygindami įsipareigojimus ir tikrovę įsitikinti, kaip keičiasi verslo aplinka ir dalyvauti keičiant tą aplinką.
 
Svarbu žinoti, kad ES yra PPO steigėja ir ji vadovaujasi tarptautinėmis taisyklėmis, šiuo atveju PPO dokumentais, kuriuos ES dokumentai vadina PPO globojamais dokumentais. Todėl iš esmės be PPO nuostatų žinojimo negalima suvokti ES direktyvų. Knygoje aptariama: kaip ir kokiomis sąlygomis Lietuva įstojo į PPO; kas yraPPO; verslo galimybių sąlygos ir tvarka; techninės prekybos kliūtys; investicijos, kurių reikia atsisakyti; antidempingo ir kompensaciniai muitai; galimybė tikrinti prieš pakraunant; muitinis įvertinimas; su importu bei eksportu susiję mokėjimai ir formalumai; prekių kilmės žymėjimas, kiekybinių apribojimų panaikinimas ir prekybos taisyklių skelbimas bei taikymas; Lietuvos verslininkų galios ir apribojimai prekyboje paslaugomis; mokėjimo balanso apsauga; apribojimai ir valiutos keitimas; valstybinės prekybos įmonės; bendrosios PPO nuostatos; Lietuvai galimos specialiosrinkos protekcinės (apsaugos) priemonės; prekybos politikos priežiūros mechanizmas.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“