Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Aušrelė Masundukaitė
 
Teisė
 
Kaina: 8,27 Eur
ISBN9955-519-35-5
Leidėjas: Ciklonas
2004
Puslapių skaičius: 340
Formatas: A5

Ši mokymo knyga skirta teisės, vieno iš bendrųjų dalykų, dėstomų Vilniaus kolegijoje, studijoms. Ji apima teisės teorijos temas, civilinės teisės ir darbo teisės svarbiausius institutus.
 
Teisės dalyko studijų tikslas - formuoti studentų teisinio mąstymo pagrindus, suteikti specialių žinių teisinių santykių srityje, padėti rengti specialistus, sugebančius savarankiškai ir kūrybiškai taikyti įstatymų bei kitų teisės aktų normas praktinėje veikloje, spręsti kilusias problemas, parengti sutartis ir kitus teisinius dokumentus, žinoti jų nesilaikymo teisines pasekmes. Studentai turi gebėti apibūdinti pagrindines teisės sąvokas, civilinės teisės ir darbo normų reguliuojamą dalyką, metodus, pagrindinių institutų sandarą, įsisąmoninti ir taikyti bendruosius teisės principus. Mokymo priemonėje pateiktos temos atitinka teisės programos tikslus ir yra įtraukotos į visų studijų formų (paskaitas, pratybas, savarankiškus darbus) planus.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“