Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Nijolė Inokaitienė
 
Technologijų didaktikos laboratoriniai darbai
 
Kaina: 5,76 Eur
ISBN9955-519-42-8
Leidėjas: Ciklonas
2005
Puslapių skaičius: 104
Formatas: A4

Technologijų didaktikos laboratoriniai darbai – tai dar vienas ieškojimas,kaip į visiems gerai žinomas tiesas pažvelgti kitu rakursu. Tai bandymas neapsiriboti vien teorine medžiaga, o didelę laiko dalį skirti ieškojimams, pamąstymams, projekto, taikomojo tyrimo pateikimui ir jo gynimui. Kartais maži ieškojimai virsta įdomiais bandymais, atradimais, vienos ar kitos temos papildymu, išvadų formulavimu ir pateikimu.
 
Dirbdami grupėje, individualiai ar pateikdami bendrą nuomonę, studentai įgyja pasitikėjimo savimi, noro išsakyti jiems rūpimas tiesas, gilinasi į mokinių pažinimo labirintus, pamokų ar kitos veiklos organizavimo trūkumus bei stipriąsias puses. Šioje metodinėje mokymo priemonėje atsakymų nėra. Studentai diskutuodami, rengdami veiklos planus, atliktos praktikos žemėlapius, sudarydami kryžiažodžius, testus, kryptingai žvelgia į ateitį. Dėstytojas – patarėjas, pagalbininkas, pasirengęs visada padėti painiuose klausimuose, nes kiekvienam ,,savas” atradimas bet kokiu klausimu yra pats svarbiausias. Čia galioja tik viena sąlyga – nebijoti klausti ir išgirsti atsakymą. Tam reikalinga nuolatinė tiek dėstytojo, tiek studento žinių paieška. Ši metodinė priemonėskirta Dailės ir technologijų pedagogikos specialybės programoms: Rankdarbių technologija ir jos mokymas (praktiniai, laboratoriniai darbai); Audinio, siūlų darbai ir jų mokymas (praktiniai, laboratoriniai darbai); Maisto ruošimo technologija; Siuvimo technologija ir drabužių dizainas; Medžio, kiti praktiniai, laboratoriniai darbai. Metodinė priemonė padės pradinių, vidurinių mokyklų mokytojams planuojant technologijų pamokas, organizuoti praktinę veiklą, tikslingiau taikyti mokymo(si) metodus, objektyviau vertinant mokinių žinias, mokėjimus ir įgūdžius.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“