Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Jonas Vėlyvis
 
Statyba
 
Kaina: 6,95 Eur
ISBN9955-539-11-9
Leidėjas: Ciklonas
2007
Puslapių skaičius: 188
Formatas: A5

Šiame vadovėlyje ir stengtasi nors bendrais bruožais supažindinti būsimus statybų dalyvius su normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose esančiais reikalavimais statiniams. Tai yra naujas dalykas, nes mūsų šalies statybos normatyvai derinami prie tarptautinių reikalavimų.
 
Tačiau ir savi dokumentai neturi prieštarauti ES ir tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Lietuva, dokumentų principams ir reikalavimams. Normatyvinių dokumentų kaip svarbiausios statybos technologių sudedamosios dalies supratimas suteikia žinias, būtinas praktinei veiklai. Statinių pritaikymas neįgaliesiems pagal tarptautinius reikalavimus irgi rodo naująjį rūpestį specifinės statinių naudotojų grupės interesus ir sudaro, be to, geresnes sąlygas ir įgaliesiems. Šis technologinės pakraipos bendrojo kurso vadovėlis glaustai atspindi praeities ir dabarties kitimus statybos technologijų kūrimo srityje.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“