Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Sergejus Neifachas
 
Priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba: vadovavimas ugdymo programos rengimo strategijai
 
Kaina: 8,39 Eur
978-9955-695-82-0
Leidėjas: Ciklonas
2006
Puslapių skaičius: 126
Formatas: A4

Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kūrimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, atsižvelgiant į šiuolaikinę vaikystės sampratą, patobulinti arba atnaujinti ugdymo turinio modeliavimo įgūdžius, praplėsti pedagogų patirtį apie ugdymo turinio sudarymą, skatinti kritiškai vertinti, atrinkti ir interpretuoti gaunamą informaciją.
 
Igytos teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai padės suvokti pakitusią – į vaiką orientuoto - ugdymo turinio sampratą bei ikimokyklinio ugdymo turinio kaitos būtinybę savo įstaigoje. Igytos žinios padės rengti ikimokyklinio ugdymo programą ir modeliuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaikų amžių, jų individualumą, poreikius, gebėjimus, šeimos lūkesčius bei aktualius visuomeninio gyvenimo reiškinius. Pedagogai gebės labiau išreikšti save ugdydami vaikus pagal savitą darbo stilių. Knyga skirta švietimo institucijų vadybos mokslo krypties mokslininkams, magistrantams, bakalaurams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“