Į pradžią Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Nijolė Vasiljevienė
 
Organizacijų etika: institucinės etikos vadybos sistemos
 
Kaina: 33,45 Eur
ISBN9955-497-84-X
Leidėjas: Ciklonas
2006
Puslapių skaičius: 822
Formatas: A5

      Šioje knygoje analizuojama - organizacijų etikos - paradigma, apibrėžiamos esminės šiuolaikinės - postmodernios konstruktyvistinės - dalykinės etikos sampratos, kurios susiejamos su Lietuvoje vyraujančiais moralės stereotipais bei organizacijų veiklos aktualijomis jų efektyvios vadybos užduotimis; apimamas ir aiškinamas platus organizacijų etikos problemų spektras, atveriami nauji profesinės etikos determinuoti moralinių svarstymų horizontai, kurie šiandien neišvengiamai įtraukia tikslingą vertybių vadybą - etikos institucionalizavimą organizacijose.
 
Monografijoje organizacijų etika pateikiama kaip strateginė ir operatyvinė efektyvios vadybos dalis; aiškinama, kaip, plėtojat savireguliacijos procesus, savo organizacijose adaptuojant taikomosios etikos instrumentus, vadybiniais metodais galima tobulinti savo profesinę veiklą: institucionalizuota etikos infrastruktūra padeda organizacijai tapti integralia (sąžininga, socialiai atsakinga, verta visuomenės pasitikėjimo), leidžia užpildyti spragą tarp retorikos ir tikrovės, tarp deklaruojamų „gerų“ ketinimų (misijos, vizijos) ir realių organizacijos (profesijos, institucijos, įmonės, organizacijos) gyvenimo faktų. Knyga skirta įvairių struktūrų vadovams, organizacijų vadybininkams, įmonių personalo skyrių darbuotojams, etikos komisijų/komitetų nariams,viešojo administravimo tarnautojams, dalykinės etikos besimokantiems studentams, dėstytojams, taip pat visiems, besidomintiems studentams, dėstytojams, taip pat visiems, besidomintiems šiuolaikinės etikos analitika, inovatyviomis vadybos formomis bei praktinių dorovės problemų sprendimais sisteminiu lygmeniu.

  
© 2019 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“