Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai

Jolanta Sukovienė
 
Muzikos pradžiamokslis
 
Kaina: 5,64 Eur
ISBN9955-519-56-8
Leidėjas: Ciklonas
2005
Puslapių skaičius: 80
Formatas: A4

          Tai mokymo(si) medžiaga, skirta muzikos rašto ir natų skaitymo pradmenims formuoti. Šio darbo paskirtis - padėti išmokti elementariosios muzikos teorijos kursą. Muzikos mokymo ir mokymosi medžiagos rinkinyje pateikiamos muzikinių garsų, ritmo, metro, tempo ir dinamikos, dermių ir tonacijų, intervalų, grojimo įgūdžių dūdele užduotys bei sąvokos. Šiame darbe siekiami tikslai - pažintis su svarbiausiomis muzikos sąvokomis - elementariąja muzikos teorija bei praktiniu jos taikymu - intonavimo įgūdžių formavimas - muzikinių gebėjimų - klausos, atminties, ritmo pojūčio, dainavimo, muzikavimo, klausymo lavinimas, ugdymo procese vartojamų muzikinių tekstų turtinimas. Ši mokymo ir mokymosi medžiaga galėtų būti naudinga ir muzikos teorijos kursą mokantis savarankiškai.

  
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“